مهریه و نفقه در عقد موقت به چه صورت است‌؟

ازدواج موقت یا تعه و یا نکاح منقطع که به صیغه یا ازدواج انقطاعی هم زبان‌زد می‌باشد، در مذهب شیعه گونه‌ای از ازدواج  می‌باشد که در آن عقد نکاح به‌منظور مدت مشخص و کوتاهی با مهریه‌ای معلوم، میان زن و مرد صورت می‌گیرد و با اتمام آن مدت، زوجیت به‌‌صورت خودکار منقضی می‌گردد.

از جمله مسائل اساسی در روابط بین زوج و زوجه پرداخت نفقه است. در حقیقت نفقه زوجه  میزان وجهی می‌باشد که زوج در ازای مخارج زندگی می‌بایست به همسر خویش پرداخت کند.

پرداخت کردن نفقه زوجه تا این حد اهمیت دارد که مقنن قوانین خاصی را به‌منظور آن در نظر گرفته است. لیکن تفاوت‌هایی میان پرداخت نفقه در عقد دائم با نفقه در عقد موقت وجود دارد. در حقیقت، کاملاً مغایر با عقد دائم، در عقد موقت زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه خویش نمی‌باشد.

در ادامه این مقاله حامد امیری وکیل اصفهان متبحر در امور مهریه  می خواهد بیشتر درباره مهریه عقد موقت و نفقه در عقد موقت و شرط آن صحبت کند. پس حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کرده و با درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.

نفقه در عقد موقت به چه شکل است؟

بر اساس قانون، در عقد منقطع یا همان صیغه، زوجه به‌منظور دریافت نفقه حقی ندارد. بنا به همین دلیل، زوج هم ملزم به پرداختن نفقه به زوجه موقت خود نمی‌باشد.

مطابق با ماده 1113 قانون مدنی در عقد موقت زوجه حقی برای دریافت نفقه ندارد .  به همین خاطر، زوجه نمی‌تواند به‌منظور مطالبه نفقه عقد موقت طرح شکایت کند. لیکن در عقد دائم زوج ملزم به پرداخت نفقه به خود خود می‌باشد. در غیر این حالت، به دلیل ترک نفقه می‌توان از او شکایت نمود.

آیا شرط نفقه در عقد موقت ممکن است؟

به گفته حامد امیری وکیل باتجربه خانواده، زوج موظف به پرداخت نفقه در نکاح موقت نمی‌باشد. لیکن به‌منظور این امر استثنائاتی قائل شده است. مطابق با ماده 1113 قانون مدنی:« در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آن‌که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

بنابراین، در نکاح موقت پرداخت نفقه منوط به توافق میان زن و مرد می‌باشد. بدین ترتیب، چنانچه زوجه و زوج در حیطه پرداخت نفقه با یکدیگر به توافق رسند، پرداخت نفقه صیغه الزامی می‌گردد. همین‌طور چنانچه توافق زوجین مبنی بر پرداخت نفقه باشد و تلویحا بتوان التزام به پرداخت نفقه را از عقد استنباط نمود، می‌توان آن را از زوج دریافت کرد.

با اینکه نکاح موقت در نگاه عده‌ای زشت شناخته می‌شود، بر اساس شرع و قانون‌های فعلی کشور عملی مورد قبول می‌باشد. به همین خاطر قاعده‌های منوط به آن در متون دینی همچنین در متون قانونی لحاظ گردیده است. از جمله این قاعده‌ها در مورد مهریه و مشخص نمودن میزان آن در نکاح موقت می‌باشد.

پیشنهادی:  آشنایی با فروشگاه اینترنتی شمال مال

موقت بودن نکاح همچنین کم بودن میزان مهریه در ازدواج نیز نباید موجب بوجود‌آمدن این تصور گردد که امکان اجراییه مهریه در عقد موقت وجود ندارد. بلکه مطالبه مهریه نکاح موقت با وجود شرایطی امکان پذیر می‌باشد.

مهریه در عقد موقت به چه صورت است؟

مغایر با ازدواج دائم، از جمله رکن‌های اساسی ازدواج موقت تعیین مهریه  می‌باشد. ماده 1095 قانون مدنی در این مورد چنین بیان کرده است:« نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان عقد است.» برمبنای این ماده تعیین مهریه و مقدار آن در ازدواج موقت از جمله شروط صحت این ازدواج است.

چنانچه مهریه در ازدواج موقت قید نشود، عقد باطل خواهد شد. این به‌خاطر ویژگی خاص ازدواج موقت می‌باشد. بنابه همین دلیل تعیین مهریه و مقدار آن و نیز تعیین مدت در ازدواج موقت از شروط صحت این ازدواج می‌باشد.

این ویژگی مغایر با ازدواج دائم می‌باشد. در ازدواج دائم تعیین مهر الزامی نیست و زوجین می‌توانند پس از ازدواج هم نسبت به تعیین مهریه به توافق برسند. حتی چنانچه مهریه هم مشخص نگردد، باز هم زوجه می‌تواند از مهرالمثل و مهرالمتعه استفاده نماید.

لیکن تعیین مَهریه و مقدار آن در ازدواج موقت لازم و الزامی می‌باشد و تعیین نکردن آن، موجب باطل شدن ازدواج موقت می‌گردد. ازاین‌رو، حتی زوجه  در ازدواج موقت نیز می‌تواند مطالبه و دریافت مهریه نماید. با این وجود مهریه همسر دوم چنانچه زوجه به عقد موقت زوج نیز درآمده باشد، امکان مطالبه خواهد داشت.

احکام مربوط به مهریه عقد موقت

حامد امیری وکیل مهریه در اصفهان بیان می کند: به غیر از موضوعاتی که طبق قانون مدنی احکام ویژه‌ای مقرر نموده است، دیگر احکام منوط به مهریه در مورد ازدواج دائم و ازدواج موقت یکسان و عین است.

از جمله این موارد ویژه الزام تعیین مَهر در ازدواج موقت است. از این‌رو، احکام دیگر منوط به مهریه در این دو نوع عقد عین می‌باشد. در مورد احکام منوط به مهریه در ازدواج موقت چند نکته دارای اهمیت می‌باشد: مهرالمتعه و مهرالمثل فقط مختص به ازدواج دائم می‌باشد.

این دو نوع مهر تحت شرایطی به زوجه تعلق می‌گیرند که مهریه بر مبنای ازدواج دائم مشخص نگردیده باشد و زوج پیش یا پس از رابطه زناشویی قصد طلاق همسر خود را داشته باشد. لیکن به این خاطر که ذکر نشدن مهریه در ازدواج موقت موجب باطل شدن عقد است، این دو نوع مهریه هم به زوجه تعلق نمی‌گیرند.

پیشنهادی:  پیربد ، عشق و احساس را می خواند

مطابق با ماده 1096 قانون مدنی:« در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.» از این‌رو، چنانچه زوجه در دوران ازدواج موقت فوت کند یا زوج با وی زناشویی نکند، باز هم مهریه ضایع نخواهد شد.

شفاهی بودن ازدواج کوقت و یا رسمی بودن آن تأثیری در مهریه زوجه نداشته و در هر دو حالت مهریه او به قوت خود باقیست و می تواند آن را مطالبه کند.

البته اگر دارای شرایط خاصی هستید که ممکن است در این زمینه با مشکل مواجه شوید بهتر است از طریق شماره تلفن وکیل مهریه در اصفهان ۰۹۱۳۳۰۲۸۷۴۶  با جناب وکیل در ارتباط باشید و در این زمینه مشاوره حقوقی بگیرید.

زمان پرداخت مهریه در صیغه موقت چه موقعی است؟

چه در ازدواج دائم یا موقت موعد پرداخت مهریه یا موعد تادیه آن می‌تواند به چند صورت مشخص گردد.و  یا موعد تادیه، حال باشد بدین طریق که بلافاصله پس از انعقاد عقد، زوجه مالک مهریه می‌شود و به‌سرعت می‌بایست تادیه شود به زوجه. مورد بعدی این است که می‌تواند موجل باشد. به این معناکه مدت و موعدی مشخص گردد.

بدین طریق که شرط می‌گردد مقدار 100 سکه مَهر است و برای یک سال پس از عقد پرداخت می‌گردد. حالت سومی که امکان تعیین خواهد داشت این می‌باشد که عندالمطالبه باشد. به این معناکه در اختیار زوجه باشد که هر هنگام بخواهد مهریه را مطالبه نماید که به این در اصطلاح عندالمطالبه می‌گویند.

حالت چهارمی هم وجود دارد که عندالاستطاعه شناخته می‌شود به این حالت که هنگامی مَهر امکان مطالبه و قابل پرداخت می‌باشد که زوج از استطاعت مالی برخوردار باشد و چنانچه زوج استطاعت پرداخت نداشته باشد امکان مطالبه نخواهد داشت. لازم به ذکر است که زوجه در مهریه عند الاستطاعه حق حبس نخواهد داشت و به‌منظور مطالبه مهریه امکان زندانی یا جلب شوهر را نخواهد داشت.

راه‌های دریافت نفقه ازدواج موقت

نکته ای که بهترین وکیل موسسه حقوقی در اصفهان به آن اشاره میکند اینست که: زمانی که زوجه در عقد ازدواج موقـت پرداخت نفقه را شرط می‌نماید، بعد از انعقاد عقد، زوج می‌بایست همه‌ی نفقه زوجه را از طعام و مسکن تا لوازم بهداشتی و حتی آرایش زوجه را تهیه نماید در غیر این حالت پیامدهای حقوقی و مجازات‌هایی به‌منظور نپرداختن نفقه ازدواج موقـت لحاظ گردیده است.

پیشنهادی:  خرید دوربین مداربسته بیسم بر روی موبایل irancctv.center

توقیف اموال شوهر به دلیل ندادن نفقه ازدواج موقت

عده‌ کثیری از مردها گمان می‌کنند که خانم در عقد موقـت هیچ نوع قدرت و حقی به‌منظور مطالبه حقوق خود نخواهند داشت. ولی بسیار در اشتباه می‌باشند؛ ازدواج موقت مثل ازدواج دائم می‌باشد و تمامی آثار حقوقی و موضوعات عنوان شده در حقوق خانواده در خصوص ازدواج دائم نیز عنوان می‌گردد.

بنابراین چنانچه زوج نفقه عقد موقت را به زوجه نپردازد، زن با پیگیری حقوقی می‌تواند به‌منظور مطالبه حق خویش همه دارایی مرد را به منظور گرفتن نفقه ضبط نماید. حتی چنانچه حقوق مالی زوجه را نپردازد، می‌تواند آن دارایی را در طی مزایده به‌فروش رساند؛ بنابراین موضوع جدی می‌باشد.

شکایت در صورت ندادن نفقه ازدواج موقت

بهترین وکیل مهریه اصفهان در ان خصوص بیان کرد: هر عقدی وقتی انعقاد گردد، آثار حقوقی به همراه خوهد داشت. در عقد موقت هم بعد از جاری گشتن صیغه در صورت شرط در ازدواج و قبول کردن زوج، می‌بایست حقوق مالی زوجه اعم از مخارج زندگی او پرداخت گردد.

در غیر این صورت حتی در عقد موقـت نیز زوجه می‌تواند به‌منظور پرداخت نکردن نفقه در عقد موقـت اقدام به شکایت نماید. بعد از تشکیل پرونده کیفری زوج در دادگاه حاضر شده و می‌بایست در مدت تعیین شده حقوق زن را پرداخت نماید.

چنانچه این امر محقق نگردد، حکم جلب زوج صادر گردیده و حبس در انتظار وی می‌باشد. برای پیگیری پرونده مهریه و مشاوره با حامد امیری وکیل مهریه از طریق وبسایت https://hamedamiri.com اقدام فرمایید.

کلام آخر

هرنوع مالی که دارای ارزش وبهای اقتصادی باشد می‌تواند تحت عنوان مهریه مشخص گردد. با این شرط که مال مورد نظر متعلق به خود مرد باشد و چنانچه این مال متعلق به شخص دیگری باشد منوط به اجازه مالک می‌باشد. در موارد فوق به احکام مهریه و تعریف آن اشاره کردیم.

مهریه در عقد موقت مغایر با عقد دائم مشروط بر این است که زوجین در ضمن عقد مهریه را مشخص نمایند. در غیر این صورت بر اساس قانون عقد باطل می‌باشد. لیکن در عقد دائم می‌توان زمان ازدواج مهریه را مشخص نکرد و آن را به بعد از ازدواج موکول کرد که در این حالت عقد صحیح می‌باشد.

مطلب پیشنهادی

پیربد ، عشق و احساس را می خواند

محمدرضا پیربداقی با نام هنری ”  پیربد ” خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ،اهل تهران …