عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر
بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد
که روسیاه شوند آنان که
بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

1612885536 148 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های عاشقانه

1612885536 83 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

ما را همه ره ز کوی بد نامی باد / وز سوختگان بهره ی ما خامی
باد
نا کامی ما چو هست کام دل دوست / کام دل ما همیشه ناکامی باد . .
.

1612885536 29 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

1612885536 436 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

1612885536 753 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت
دستم از ضعف …
دریغا …
به گریبان نرسید . . .

1612885536 655 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

1612885536 881 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

1612885537 832 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

1612885537 444 عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

برگرفته از پارس ناز

پیشنهادی:  گالری عکس های عاشقانه همراه شعر جدید

مطلب پیشنهادی

30 مدل پیراهن مردانه چهارخانه + راهنمای خرید و ست کردن

30 مدل پیراهن مردانه چهارخانه در اینبخش مجموعه اي از مدل پیراهن مردانه چهارخانه را …