بایگانی برچسب ها: خدا

چگونه با خدا دوست شویم ؟

چگونه با خدا دوست شویم ؟

با خدا باش پادشاهی کن ، بی خدا باش گدایی کن. این جمله صریحاً میتواند منظور را برساند و واقعیت همین است. با خدا بودن اجری است که فقط نصیب بندگان خوب خدا میشود و هر بنده ای میتواند با توبه کردن از گناهان گذشته اش و روش هایی خود را به خدا نزدیک کند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب