بایگانی برچسب ها: جهنم

جهنمی ها کی رها میشوند ؟

جهنمی ها کی رها میشوند ؟

سوالات و شبهه ها در خصوص آن دنیا برای تمام افراد بوجود می آید و افراد زیادی در سراسر دنیا به بهشت و جهنم اعتقاد دارند. خدا بهشت و جهنم را آفریده تا بندگانش را بر اساس اعمال شان در آن دنیا پاداش و عذاب دهد. کارهای خوب انسان ها توسط خداوند فراموش نمیشوند ، اما زمان رهایی از جهنم کی است ؟ ادامه مطلب ...

ادامه مطلب