دنیا جهانبخت

مدل ایرانی به نام دنیا جهانبخت این بار هم اقدام عجیبی انجام داده و تبلیغ بانک مسکن را در صفحه شخصی اش قرار داده است.

بانک مسکن

این مدل که بخاطر رابطه و حرکات عجیبش پس از جدایی از ساسی مانکن به شهرت رسید ، در صفحه شخصی اش به تبلیغ بانک مسکن پرداخته است.

دنیا جهانبخت در عکس زیر درحالی که عابر بانک مسکن برروی میزش قرار دارد نوشته است :

بانک مسکن انتخاب هر ایرانى

بانک مسکن

منبع : سیمرغ

پاسخ ترک