شهرهای جهان

آماده شدن برای پیاده روی اربعین

آماده شدن برای پیاده روی اربعین

یکی از شیرین ترین و لذت بخش ترین پیاده روی ها ، پیاده روی اربعین است که افراد بسیار زیادی از سراسر جهان آن را انجام میدهند. این پیاده روی نیاز به دانستنیهایی دارد که در ادامه به این دانستنیها اشاره میکنیم. ادامه مطلب

ادامه مطلب