داستان

داستان مذهبی راز زندگی

داستان مذهبی راز زندگی

خداوند بزرگ و متعال در هر چیزی حکمتی قرار داده و هیچ کاری بدون حکمت خداوند نیست. داستان زیر حکایت از بزرگی خداوند دارد و امیدوار هستیم با خواندن این داستان به قلب خود مراجعه کنید. ادامه مطلب

ادامه مطلب

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

برای شیعیان جهان همیشه حضرت ابوالفضل (ع) نمونه خاصی از شجاعت بوده است. وفایی که حضرت ابوالفضل (ع) داشته برای همیشه در ذهن ها باقی میماند و این وفاداری را باید در تاریخ از ممتازترین  جوانمردی ها دانست. ادامه مطلب

ادامه مطلب

داستان زیبای خدا عاشقان حسین را به بهشت میبرد

داستان زیبای خدا عاشقان حسین را به بهشت میبرد

عشق به حسین و دوست داشتن این امام بزرگوار فضلیت زیادی دارد و این را پیامبر و امامان معصوم مان گفته اند. داستان ” خدا عاشقان حسین را به بهشت میبرد ” میتواند گواهی بالا مرتبه بودن امام حسین (ع) باشد. ادامه مطلب

ادامه مطلب