مذهبی

داستان مذهبی راز زندگی

داستان مذهبی راز زندگی

خداوند بزرگ و متعال در هر چیزی حکمتی قرار داده و هیچ کاری بدون حکمت خداوند نیست. داستان زیر حکایت از بزرگی خداوند دارد و امیدوار هستیم با خواندن این داستان به قلب خود مراجعه کنید. ادامه مطلب

ادامه مطلب

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

برای شیعیان جهان همیشه حضرت ابوالفضل (ع) نمونه خاصی از شجاعت بوده است. وفایی که حضرت ابوالفضل (ع) داشته برای همیشه در ذهن ها باقی میماند و این وفاداری را باید در تاریخ از ممتازترین  جوانمردی ها دانست. ادامه مطلب

ادامه مطلب

باردار شدن با این دعا

باردار شدن با این دعا

در زندگی انسان و نسل بشر همیشه دعا یکی از بهترین روش ها برای درخواست از خدا بوده است و برای تقریبا هر مشکلی دعا وجود دارد. یکی از دعاهایی که به بارداری کمک میکند دعای زیر است. ادامه مطلب

ادامه مطلب

چطور روح اموات را شاد کنیم ؟

چطور روح اموات را شاد کنیم ؟

فاتحه گفتن و خیرات دادن یکی از وظایفی است که اسلام آن را بر دوش نزدیکان فرد فوت شده گذاشته است. هر جمعه ای که می آید روح مومنین در آسمان در مقابل منزل ها و خانه هایشان می ایستند. افراد فوت شده دیگر دست شان از دنیا کوتاه است و نمیتوانند عمل خیری انجام دهند ، از همین رو فرزندان و خویشاوندان و همچنین دوستان مومنان وظیفه دارند در حق روح مومن از دنیا گذشته کار خیری انجام دهند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب