فرهنگ و هنر

برج ایفل چطور ساخته شد ؟

برج ایفل چطور ساخته شد ؟

یک فرانسه و یک برج ایفل ، یک کشور و یک نماد ، یک ایالت و یک برج. قطعاً شما هم نام برج ایفل فرانسه را شنیده اید ، اما از تاریخش خبر دارید ؟ پیشنهاد میکنیم ادامه را مطالعه نمایید. ادامه مطلب

ادامه مطلب