زناشویی

میل جنسی ، چه عواملی آن را کاهش میدهد ؟

میل جنسی ، چه عواملی آن را کاهش میدهد ؟

در رابطه جنسی اگر میل جنسی وجود نداشته باشد هیچ لذتی را طرفین نمیبرند و این امر مانند بقیه کارهاست که اگر بی میل انجام شود بی فایدست.حالا میخواهیم بدانیم چه عواملی میل جنسی را کاهش میدهد ؟ ادامه مطلب

ادامه مطلب

این 3 نکته مهم را یادتان نرود تا همسران خوشبختی باشید

این 3 نکته مهم را یادتان نرود تا همسران خوشبختی باشید

همسران خوشبختی را دور و برتان میبینید و میخواهید شما و همسرتان هم مثل آنها شوید.اگر 3 نکته ای که در ادامه به آنها اشاره نموده ایم را به یاد داشته باشید شما هم همسران خوشبختی خواهید شد. ادامه مطلب

ادامه مطلب