کودکان

کنترل استرس اولین روز مدرسه ، چطور ؟

کنترل استرس اولین روز مدرسه ، چطور ؟

قطعاً هر کودک یا هر نوجوانی روز اولی که میخواهد وارد مدرسه بشود ، استرس دارد و کنترل این استرس کار راحتی نیست. ما در ادامه به شما میگوییم که چگونه میتوان استرس اولین روز مدرسه را دور کرد. با ما همراه باشید. ادامه مطلب

ادامه مطلب