آرشیوهای نویسنده : حجت

با این موارد عشق را در زندگی تان ایجاد کنید

با این موارد عشق را در زندگی تان ایجاد کنید

وجود عشق در ازدواج امری بسیار ضروری است که اگر وجود نداشته باشد زندگی بعد از ازدواج معنایی نخواهد داشت. ما میخواهیم شما را با روش هایی آشنا کنیم که کمک تان میکند عشق را در زندگی تان ایجاد کنید. ادامه مطلب

ادامه مطلب

استرس در محیط کار رهایتان نمیکند ؟

استرس در محیط کار رهایتان نمیکند ؟

زمانی که یک محرک ایجاد تنش در انسان کند ، استرس بوجود می آید. فشار احساسی یا روانی که بیش از تحمل فرد باشد استرس را به جان فرد می اندازد. بصورت کلی هنگامی که نتوانیم در مقابل فشارهای کوچک دوام بیاوریم استرس ایجاد میشود. ادامه مطلب

ادامه مطلب

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

حضرت ابوالفضل (ع) تا چه حد وفادار بود ؟

برای شیعیان جهان همیشه حضرت ابوالفضل (ع) نمونه خاصی از شجاعت بوده است. وفایی که حضرت ابوالفضل (ع) داشته برای همیشه در ذهن ها باقی میماند و این وفاداری را باید در تاریخ از ممتازترین  جوانمردی ها دانست. ادامه مطلب

ادامه مطلب