خدا

سری پنجم عکسنوشته ها با موضوع خدا ، ۱۰ عکسنوشته ، امید است که با این عکسنوشته ها بندگانی که از راه راست به راه کج کشیده شده اند به راه راست برگردند.

عکسنوشته خدا

عکسنوشته خدا

متن خدا

درباره خدا

نوشته های خدا

عکسنوشته خدا

خدا

عکس درباره خدا

عکسنوشته خدا

درباره خدا

خدا

منبع : صفحه اینستاگرام khoda.nazdik.ast

یک نظر بگذارید